GÖLET
facebook-paylas

GÖLET

Bölgedeki  işletmelerin  sanayi  suyunun  temini  için  DSİ  1.Bölge  Müdürlüğü’nün  kontrollüğünde   inşa  edilen,  2.750.000 m3  su  toplayacak  gölet  inşaatımız   Mayıs/2008  sonu  itibariyle   bitirilerek   06.10.2009  tarihinde   kesin  kabulü   yapılmıştır.  2010  Mart  ayı   itibariyle   gölet  rezervuarında  toplanan   su  maksimum  seviyeye   ulaşmıştır.