İmar Bilgileri

Ada Parsel

 

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı 137
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)  
Sanayi Parsellerinde KAKS (%)  
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 177 ha
Toplam Sanayi Alanı (m²) 639829 m2
Toplam Sanayi Alanı (%) % 36,14
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 35168 m2
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 13805 m2
Toplam Terke Konu Alan (%)