TARIHÇE

BURSA İHTİSAS DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Dericilik  tarihinin  insanlık  tarihi  kadar  eski  olduğu  gerek  kazılar  gerekse  yazılı  kaynaklardan  anlaşılmakta  olup,  Şehrimizde  dericilik,  Osmanlı  Devleti’nin  kurucusu  Osman  Bey’in  kayınpederi    aynı zamanda  AHİ  BABA  ünvan  sahibi  olan  Şeyh  Edebali  ile  başlamış,

Tahtakale  semtinde  faaliyetlerini  sürdüren   Deri  İş  Kolunda  çalışan  kuruluşlar  1930’lu  yıllarda Şehir merkezinde  kalışları  dolayısıyla,   Bursa  Valiliği’nin  15.11.1934 tarih  ve  3817/386  sayılı  yazıları  ile   Soğanlı  mahallesindeki    yerlerine  taşınmışlar,

Soğanlı mahallesinde  2006  yılına  kadar  faaliyetlerini  yürütmüşler  bu  tarihten sonra ise; 1994 yılında kuruluşu  gerçekleştirilen  S.S.Deri  Sanayicileri  Toplu  İşyeri  Yapı  Kooperatifi’nin  girişimleri  sonucu 06.10.1994  tarihinde  DPT.ce Sanayi Bölgesi  olarak  yapılan,  07.10.1994  tarihinde  Deri Organize Sanayi  Bölgesi  Müteşebbis Teşekkülü’nün  kuruluşu  ve  24.07.1997  yılında   imar  planı  onaylanan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  kredi  desteğiyle,

- Altyapı, Atıksu Arıtma Tesisi, Gölet, Elektrik  ve Doğalgaz Projelerinden  teşekkül  eden,

T.C.Bayındırlık  ve İskan  Bakanlığı’nın   01.04.1998  gün  ve  6034  sayı  ile  onayladığı   Bursa  İli 1/100.000  ölçekli   Çevre  Düzeni  planın da   Nilüfer  İlçesinin  Badırga  köyü  ile   Karacabey  İlçesinin   İkizce  ve  Taşpınar   köyü   hudutları   içerisinde   kalan  177  hektarlık   alanı kaplayan,

Bursa  İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine  devam  etmişlerdir.

Bursa  İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi  Bursa – İzmir  karayolu  güzergahının  33.cü  km.sinde  İzmir yoluna  5  km  mesafede  kurulan,

Bursa  Serbest  Bölgesine                              :  53 km

Uluslar arası  Limanlara                                :  51 km

Yenişehir  Hava  Limanına                            :  75 km  mesafede  bulunan Hava  ulaşımında  da 

kesişim  noktasında  bulunmaktadır.

Ayrıca  ülkemizde  ticaretin  kalbinin  attığı  İstanbul’a   Bölgenin  uzaklığı   Mudanya’dan  feribot seferleri  ile  75  dakikaya  inmiştir.

ALAN KULLANIM ŞEKLİ

REVİZYON PLANI

ALANI (m2)

Oranı

SANAYİ ALANI

639829

36,14%

HİZMET DESTEK ALANI

35168

1,99%

ÇIRAKLIK EĞİTİM TESİSLER ALANI

25440

1,44%

SOSYAL VE İDARİ TESİSLER ALANI

13805

0,78%

ARITMA TESİSLERİ ALANI

55332

3,12%

RESMİ KURUM ALANI

2546

0,14%

SAĞLIK KORUMA BANDI (AĞAÇLANDIRILACAK ALAN)

279329

15,78%

GÖLET ALANI

409825

23,15%

PARK ALANI-YEŞİL ALAN

71480

4,04%

YOL ALANI

220559

12,46%

DOĞALGAZ ALTYAPI TESİS ALANI

4187

0,24%

SU DEPOSU ALANI

12800

0,72%

TOPLAM

1770299,67

100,00%

Bölge  genelinde  bitirilen   altyapı  inşaat  çalışmalarının  tamamının  geldiği  durum,  Bölgede  arsa hak  sahibi  olan  Firmalara  fabrika  inşaatlarına  başlama  imkanı  sağlanmıştır.

Bu  cümleden  olarak  YAPI  RUHSATLARINI  alan   52 Firmadan  40  firma  inşaatını  tamamlayarak 150 ton/gün kapasite  ile  üretime  geçmiş  olup, 12  kuruluş  da  inşaat  çalışmalarına  devam etmektedir.

Altyapı,Atıksu  Arıtma  Tesisi,Gölet,Elektrik  ve,Doğalgaz 

Projelerinden  teşekkül  eden,

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2010 yılı  sonu  itibariyle  yatırım  programından  çıkarılan,

BURSA İHTİSAS DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nde yukarıda açıklanan yatırımların tamamı yatırım

programı  ile   eş  zamanlı  olarak  bitirilmiştir.

27.05.2011  tarihinde  Sayın  Bakanlarımızın ve  milletvekillerimizin de  iştirakiyle  açılışı  yapılmıştır.

Sürekli  büyüyen  Bölgemizde  Bölge  Müdürlüğü  olarak  katılımcılarını  daha  iyi  hizmet  verebilmek amacıyla  T.C.  Bilim Sanayi ve  Teknoloji  Bakanlığı’nın  kredi  desteğiyle  28.11.2012 tarihinde  yeni hizmet  binasının  ihalesi  yapılmış,  04.01.2013 tarihinde  inşaatına  başlanmış  ve  31.12.2014 tarihinde  geçici  kabulü  yapılarak  27.03.2015  tarihinde  T.C.  Bilim  Sanayi  ve  Teknoloji Bakanımız Sayın  Fikri  Işık’ın  katılımlarıyla   açılışı  yapılarak  hizmete  girmiştir.

Deri işkolunda faaliyet gösteren şehrimiz Deri Sanayicileri;

                        -Planlı büyüme

                        -Sağlıklı çevreye kavuşma

                        -İleri teknolojiyi yakalama ve

                        -Modern işyerleri kurma

hedeflerinin gerçekleşmesi  gururunu  yaşamaktadır.