BURSA DERİ İHTİSAS ve KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

DOĞAL GAZ FİYAT TARİFE UYGULAMASI - 2

DUYURU
 
 
 
DOĞAL GAZ FİYAT TARİFE UYGULAMASI - 2

 
           T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığı’nca Web sitelerinde yayınlanan 2021 Yılı Aralık Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesine ilişkin Kamuoyu Duyurusu ve ekindeki tarifede ve yine Bölgemize gönderilen aynı tarife hakkındaki yazıda belirtilen, BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan OSB’lerin Aralık Ayının elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki doğalgaz tüketimlerinin faturalandırılmasının hesaplanma metodu şu şekilde olacaktır;

2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki kısmı için 2021 Yılı Aralık ayı fiyatı,
2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ının üzerindeki kısmı için ise 2021 Yılı Aralık ayı fiyatının %50 fazlası, olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
 
      Buna göre Bölgemize yapılacak olan bu uygulamanın Aralık 2021 ayı tüketimleri itibariyle katılımcılarımıza da yansıtılması zorunluluğu doğmuştur.
Uygulamaya örnek olarak; 2021 yılı ilk 9 aylık gerçekleşen doğalgaz tüketiminin aylık ortalaması 1000 Sm3 ve Aralık ayında gerçekleşen doğalgaz tüketimi ise 1100 Sm3 olursa, bu durumda Aralık ayı doğalgaz tüketimi hesaplanırken aylık ortalamanın %60’ı olan 600 Sm3 tüketim Aralık ayı OSB satış fiyatından hesaplanırken %60’ın üzeri olan  500 Sm3 lük tüketim ise Aralık ayı OSB satış fiyatının %50 fazlası olarak hesaplanacaktır. Yani;
 
% 60’ı aşmayan 600 Sm3 tüketim için OSB Aralık 2021 temel satış birim fiyatı üzerinden 600 x 4,2= 2.520.-TL ( ÖTV, Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli ve KDV hariç),
 
% 60’ı aşan 500 Sm3 tüketim için OSB Aralık 2021 temel satış birim fiyatının % 50 fazlası üzerinden 500 x 6,3 = 3.150.-TL ( ÖTV, Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli ve KDV hariç) şeklinde hesaplama yapılacaktır.
 
 
Faturalandırma esnasında OSB tarafından bu iki fiyatlandırma ve OSB toplam tüketimi üzerinden ağırlıklı ortalama birim fiyat hesaplanarak da uygulama yapılabilecektir.