BURSA DERİ İHTİSAS ve KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BURSA DERİ İHTİSAS VE KARMA OSB SEKTÖRÜN UMUDU OLDU

Geçtiğimiz günlerde ‘Karma OSB’ statüsüne kavuşarak hedeflerimiz yolunda önemli bir engeli daha aşan Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, geleceğe güçlü ve emin adımlarla ilerliyor.

Yerel ve küresel bir ana üretim, ticaret merkezi haline getirme hedefleri yolunda önemli OSB, Bursa’nın deri ve deri ürünleri imalatındaki yüzlerce yıllık tecrübesinden aldığı güçle, şehrin avantajlı konumu, hammadde kaynaklarına yakınlığı, çalışkan ve üretken insanlarının sağladığı iş gücü gibi avantajları doğru şekilde kullanmaya gayret ederek, hedefleri yolunda durmadan ve yorulmadan ilerlemeye devam ediyor.

Bursa Valiliği, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkıları ile bölgeye 184 dönümlük sanayi parseli kazandıran OSB Yönetimi, göreve geldikleri günden bu yana 100 milyon Dolar’ı aşan bir yatırımı bölgelerine çekerek gücüne güç kattı. Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli olan 25 milyon Dolarlık yenilebilir jelatin tesisi yatırımı, ortaya konulan vizyonun en güzel örneklerinden bir tanesidir.

BÖLGENİN BAKANLIĞA OLAN BORÇLARI TAMAMEN ÖDENDİ

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, problemleri tespit ederek, çözüm odaklı politikaları ile engelleri bir bir aşarak hedefleri doğrultusunda hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Bu anlamda aşılması gereken engellerden en önemlisi olan bölgenin borç yükü tamamen ortadan kaldırılarak, bölgenin büyümesi konusunda büyük bir adım daha atıldı. Bölgenin tüm borçları reel, iktisadi ve kararlı finans politikaları izlenerek 02.10.2019 tarihinde ödenmiş olup, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bölge üzerindeki ipotekleri 01.11.2019 tarihi itibari ile kaldırılmıştır.

BÖLGE ‘KARMA’ STATÜSÜNE KAVUŞTU

Bir diğer taraftan bölgelerinin doluluk oranını yüzde yüze çıkarma çalışmalarını süren OSB, yoğun çabalar sonucunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen Kuruluş ve Sicil konulu yazıya istinaden 04.11.2019 tarihi itibari ile bölge unvanı ‘Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ olarak onaylandı.

İhtisas OSB kazanımlarını kaybetmeden kazanılan statü ile birlikte Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde kimya, makine, metal, tekstil, mobilya, otomotiv, plastik, kauçuk ve hayvansal atıktan elde edilen sanayi ürünleri üreten sektörlerin yanı sıra karma OSB’lerde kurulabilecek endüstriyel atığı olmayan tesisler de yer alacak.

GÜÇLÜ GELECEĞE EMİN ADIMLARLA…

Bölgenin günümüz üretim şartlarına uygun olarak işleyebilmesi için gerekli imar tadilatı çalışmalarını da yürüten OSB Yönetimi, OSB’nin 2 milyon TL’lik işletme sermayesini 17 milyon TL’ye yükseltirken hizmet kalitesini de yukarılara taşıdı. Bölgeyi Bursa’nın, Türkiye’nin, dünyanın sayılı ana üretim ve ticaret merkezilerinden biri haline getirme hedefi ile çalışmalarını sürdüren yönetim, bölgemizin doluluk oranını yüzde 38’den yüzde 60’a çıkarmanın yanı sıra istihdamı da yüzde 60 oranında arttırdı.

OSB Yönetimi, alanlarında markalaşan firmaları bölgelerine çekecek olan ve OSB’lerini bir cazibe merkezi haline getirecek çalışmaları yürütürken, diğer yandan doluluk oranlarını yüzde yüze çıkarmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yerel yöneticilerin de desteğini alarak, kendi öz kaynakları ve iş güçleri ile bölgelerinin ve işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çabalayan yönetim, OSB’lerini daha az maliyetle, daha aktif çalışan bir duruma getirdi.

Yıllık deri üretimini 24 bin tondan 72 bin tona yükselterek üretim kapasitesini yüzde 200 oranında arttıran bölge, aynı zamanda gayri safi milli hasılasını 200 milyon Dolar’dan 500 milyon Dolar’a yükselterek ülke ekonomisine katkısını yüzde 150 oranında arttırdı. Tüm bu çalışmalarla birlikte Bursa ve Türkiye çapında örnek gösterilen bir OSB haline gelen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, deri sektörünün umudu haline geldi.

HEDEFLER…

OSB Yönetimi, arıtma tesisindeki gerekli tevsi ve yenileme yatırımlarını yaparak, olmazsa olmaz üretim araçlarından biri olan su ihtiyacını karşılayacak ikinci bir göleti bölgeye kazandırmayı hedefliyor. Arıtma tesisinde büyümeye paralel olarak %200 oranında bir kapasite artışı sağlamak için çalışmalarını yürüten OSB Yönetimi, bölgenin doluluk oranını yüzde 100’e, bölge istihdamını en az 6000 kişiye ve bölgenin gayri safi milli hasılasını 1 milyar Dolar’a çıkarabilmeyi en önemli hedefleri arasında gösteriyor.

Dünya standartlarında bir ARGE, İnovasyon ve Tasarım Merkezi kurmayı amaçlayan OSB Yönetimi, Türk deri sektöründe endüstriyel kümelenmeyi sağlayacak olan çalışmalara önderlik etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretebilmek gibi hedef ve çalışmalarıyla da OSB’yi Türkiye’nin ve dünyanın en değerli üretim ve ticaret merkezleri arasına sokmayı arzuluyor.