BURSA DERİ İHTİSAS ve KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

OCAK – HAZİRAN 2019 İMAR ÇALIŞMALARIMIZ

1-142 adet sanayi parselimizden Ocak-Haziran 2019 döneminde;

- 10 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş.

- 4 adet yapı kullanma izni düzenlenmiştir.

2- Enerji nakil hattının geçtiği 28 adet parselden  17 tanesinin tapusu alınmıştır.

3-Hizmet destek alanlarında ruhsat alan modül alanlarının irtifakları kurulmaya başlanmıştır.

4- BİDOSB sınırları içerisindeki tahsisi yapılmış 43 adet yapı kullanma iznini almış olan tapusunu alabilecek katılımcılar, osb mülkiyetindeki parseller ve hizmet destek alanları hariç olmak üzere 20 adet Sanayi Parseli tapusu alınmıştır.

5- Ayaklı Dere mevkiinden 10-15 günlük periyotlarda kontroller yapılarak su seviyesinin akışı takip edilmektedir.18.06.2019 tarihi itibari ile bölgemiz proje yapım işlerine başlamış bulunmaktadır.

6- Bölgemize gelen misafirlerimizi ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz kurumları bölgede faaliyet gösteren firmalarımıza yönlendirebilmek adına sahadaki eksik ve deforme olmuş tabelaların tespitleri yapılarak yenileri ile değiştirilmektedir.