BURSA DERİ İHTİSAS ve KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kurumsal

KRONOLOJİ       
27.11.1985 -  Kooperatifin Kuruluşu
18.12.1991 - Büyükşehir Belediyesinin tabakhanelerin şehir dışına çıkarılması kararı
25.06.1992 - Deri Organize Sanayi Bölgesinin Yer Seçimi
7.10.1994  - Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülünün Kuruluşu
4.11.1994  -Deri Organize Sanayi Bölgesi ÇED Raporu muaflığı
1.04.1995  - Deri OSB nin Bursa ili Çevre Düzeni imar Planında tescili
11.09.1995  - Gölet Planlama Projesi
19.01.1996  - Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması
12.07.1996  - Deri Organize Sanayi Ulaşım Yolu Projeleri (İkizce Köyü)
27.09.1996  - Deri Organiz Sanayi Bölgesinin Jeolojik Etüd Çalışmalarına Başlanması
1.07.1997  - Mevzii İmar Planı Yapımı
4.07.1997  - Deri Organize Sanayi Ulaşım Yolu Projeleri (Çatalağıl-Badırga Köyü)
19.09.1997  - Bölge Altyapı Projelerinin İhalesi
2006  - Firmaların Yapı Ruhsatlarını Almaya Başlaması
2010 - Teknik Altyapı Projelerinin Tamamlanması
27.05.2011 - Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesinin Açılışı
27.03.2015 - Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Açılışı